Bijstand via internet
Bestellen
Route
Contact
Producten online
Producten via offerte
Mij aanmelden
Winkelmandje
Je winkelmandje is leeg
Allerlei

Bijstandsovereenkomst Juwelierssoftware

Dit is een overeenkomst waarbij u tegen een vast bedrag per maand (afrekening per 3 maand), volgende diensten ontvangt :

  • Gratis alle nodige en regelmatige upgrade's.
  • Alle nog nodige opleiding na het eerste opleidingspakket.
  • Het online houden van uw toepassing.
  • Onderhouden van een internetverbinding voor vlugge bijstand (communicatiepakket dient hiervoor aangeschaft te worden)
  • Telefonische bijstand betreffende het juwelierspakket (uitgezonderd tijdens de verlofperiodes).

Het bedrag van deze overeenkomst is afhankelijk van de bij u geïnstalleerde software.

Deze overeenkomst dekt niet de herinstallatie van het pakket of oplossen van problemen die veroorzaakt worden door pc problemen, virussen, spyware, internet of andere externe oorzaken. De bijstand hiervoor wordt aangerekend tegen de dan geldende regie prijzen.

Daar alle bijkomende opleiding/bijstand na het eerste opleidingspakket inbegrepen is, wordt deze overeenkomst aangerekend vanaf de aanschaf van het juwelierspakket, tenzij anders overeengekomen.

Het juwelierspakket en zijn modules is één geheel. De bestaande mogelijkheden van het pakket kunnen via parameters aan uw wensen aangepast worden.

Deze software wordt dagelijks gewijzigd met uitbreidingen, wijzigingen en verbeteringen.
Hieronder vallen bijvoorbeeld de aanpassingen die nodig zijn, bij uitkomen van een nieuw operating systeem zoals Windows Vista.

Door deze bijstandsovereenkomst blijft uw pakket up to date en draagt u eveneens bij aan de verdere verbeteringen.

Deze overeenkomst is ten alle tijden, via een schrijven, email of fax opzegbaar ( de reeds gefactureerde perioden vóór de opzeg dienen wel afgerekend te worden).

Vanaf het moment van opzeg, worden alle dan nog geleverde diensten aangerekend tegen onze regie prijs ( zie tarieven) met een minimum van 1 uur per tussenkomst. Dit geldt eveneens voor telefonische bijstand of interventies via internet.
Indien deze bijstand een aanpassing aan het juwelierspakket teweegbrengt, dient er, zonder deze overeenkomst, een upgrade aangeschaft te worden.
Deze upgrade is nodig daar wij door de dagelijkse wijzigingen aan het pakket, enkel de laatste versie ondersteunen ( het is voor ons onmogelijk, tientallen versies te ondersteunen).
De prijs van een upgrade komt op 1/60ste van de actuele kostprijs van de door u gebruikte licentie(s) vermenigvuldigd met het aantal maanden dat u bij ons geen onderhoudsovereenkomst meer heeft.