Bijstand via internet
Bestellen
Route
Contact
Producten online
Producten via offerte
Mij aanmelden
Winkelmandje
Je winkelmandje is leeg
Allerlei

Verkorte verkoopvoorwaarden

Alle facturen zijn contant, zonder korting, betaalbaar 10 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld. Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van Hasselt bevoegd.  Geen enkele klacht wordt aanvaard indien niet schriftelijk ingediend binnen 8 dagen na factuurdatum.  Na de vervaldag wordt de factuur verhoogd met 1% intresten per maand en dit van rechtswege en zonder aanmaning.  Bovendien zal het factuurbedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten bedrag van 10%.  De volledige verkoopvoorwaarden en jaarlijkse tarieven worden u op eenvoudig verzoek toegestuurd of u kan ze hieronder downloaden.
Alle prijzen op de website zijn in euro en exclusief BTW.

Volledige verkoopvoorwaarden